Nordmøre senioruniversitet avlyser alle foredrag og filmvisninger i januar 2022 på grunn av smittesituasjonen.