Afrika etter år 2000

Tore Linné Eriksen er født 1945 på Kolbotn. Han er historiker, faglitterær forfatter og professor emeritus i utviklingsstudier ved OsloMet-storbyuniversitet. Han arbeider særlig med globalhistorie, afrikansk historie folkemordsstudier og rasistiske ideologier. Eriksen har hatt lengre studieopphold i flere afrikanske land. Han er i høst aktuell med boka Afrika. Fra de første mennesker til i dag.

Etter hovedfagseksamen i afrikansk historie ved NTNU i 1974, var Eriksen bosatt i Zambia, bl.a. med utredningsoppdrag for det svenske bistandsorganet SIDA. I 1977-78 var han forsker ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, og var i 1979-1981 sjefredaktør for humaniora og samfunnsvitenskap i Universitetsforlaget. Fra 1981 ble han stipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og flyttet igjen til Lusaka som forsker ved UN Institute for Namibia. Fra 1987 arbeidet han i ti år som forsker for NUPI, og utga flere studier både om Afrikas økonomiske krise, det særlige Afrika og EUs forhold til den tredje verden. I 1997 ble han tilsatt ved Utviklingsstudiet, Høgskolen i Oslo (nå OsloMet-storbyuniversitet), der han var professor fra 2007. 

Blant hans mange bøker er The political economy of Namibia (1989), Afrikas krise (1990), Norway and national liberation in Southern Africa (2000), Nelson Mandela: Et liv i kamp mot rasisme og undertrykking (2002), Det tjuende århundrets første folkemord, Namibia 1903-08 (2007), Globalhistorie 1750-1900 (2010), Utvikling. En innføring utviklingsstudier (2013) og Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring (2016).

Linné Eriksen fikk Brageprisen i 1993, Kulturrådets pris for beste fagbok for barn og ungdom i 2002, Høgskolen i Oslos formidlingspris i 2003 og Historisk Tidsskrifts forskningspris i 2010.

Eriksen har også hatt en rekke verv i politiske organisasjoner og solidaritetsbevegelser.

FOREDRAGETS TEMA:

Afrika etter år 2000.

I nyhetsbildet er det som oftest ikke plass til annet enn løsrevne innslag om Afrika, der særlig krig, kriser og katastrofer blir løftet fram. For å gi et bredere perspektiv på de siste tiårene, der det også trekkes opp lengre historiske linjer, tar Tore Linné Eriksen oss med på en ferd til et mangfoldig kontinent, som inneholder både framgang og tilbakeslag. Hovedvekten legges på politiske, økonomiske og miljømessige utfordringer.

pdfUtskriftsvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 30.10.2019 13:00
Sluttidspunkt 30.10.2019 23:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan