Campus Kristiansund

Roland Mauseth er født i 1976 i Levanger. 
Han er utdannet Master of Management med vekt på strategisk kommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI, og har en cand.mag. fra NTNU med fordypning i statsvitenskap, samt journalistutdanning fra Darlington College of Technology.Han arbeidet fra 2002 som kommunikasjonsrådgiver i Helse Nordmøre og Romsdal og senere Helse Møre og Romsdal, før han i 2015 ble engasjert av ORKide som prosessleder for kommunereformen på Nordmøre. Høsten 2016 var han med og utviklet konseptet for Campus Kristiansund, og våren 2017 ble han ansatt av Møre og Romsdal fylkeskommune som prosjektleder for Campus. Fra høsten 2021 er han også daglig leder for driftsselskapet for Campus Kristiansund.

Foredragets tema: Campus Kristiansund

Campus Kristiansund er et samarbeid mellom mange offentlige og private aktører for å skape et løft for samfunnsutviklingen på Nordmøre. Konseptet samler utdanning, forskning og innovasjon på ett sted, midt i Kristiansund sentrum. Hensikten er å skape et kompetansemiljø med større samlet tyngde, for å gi arbeidslivet bedre tilgang til nyutdannede studenter, forskere og støtte i utviklingsarbeid. Det er også en langsiktig ambisjon å bidra til å øke utdanningsnivået på Nordmøre.

Foredraget gir et innblikk i bakgrunnen for prosjektet, status for utvikling av utdanninger og fagmiljø, det planlagte byggeprosjektet og hvordan Campus Kristiansund skal bidra til å styrke vekstkraften på Nordmøre.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 29.09.2021 13:00
Sluttidspunkt 29.09.2021 14:30
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan