DMS Kristiansund

Siden desember 2017 har Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (NIPR) samarbeidet om et felles prosjekt for å utvikle helsetjenestetilbudet i det nye distriktsmedisinske senteret i Kristiansund.

Som prosjektleder har hun ansvar for å lede arbeidet hvor de ulike aktørene i fellesskap skal utvikle et best mulig pasienttilbud bestående av spesialisthelsetjenester, kommunale tjenester, interkommunale tjenester og tjenester fra private helseaktører. 

Hvordan kan dette arbeidet bidra til helseinnovasjon og attraktive arbeidsplasser i regionen, og hvordan kan det bidra til å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste?

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 29.03.2023 13:00
Sted
Festiviteten
Kong Olav V's gate, Kristiansund, Norge
Festiviteten