Fremtiden er ikke hva den en gang var.

Asle Toje er født 16. februar 1974, og vokste opp i Byremo og Drøbak.

Han er norsk statsviter og kommentator. Toje tok sin utdannelse ved Universitetene i Oslo og Tromsø, før han tok doktorgrad i internasjonal politikk ved Pembroke College ved University of Cambridge i 2006. Han var Fulbright stipendiat ved Columbia University 2004 – 2005 og var forskningsmedarbeider ved Institutt for forsvarsstudier 2007 – 2008. I 2008 ble Toje gjesteforsker ved European Union Institute for Security Studies (EUISS). På den tiden ble han regnet blant landets mest lovende unge statsvitere av Dagen Næringsliv

Toje er tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. Fra 2018 er han medlem av Den norske Nobelkomite. Han har blant annet vært fast spaltist i KlassekampenBergens TidendeDagens Næringsliv og =Oslo.

Toje har vært medlem av Det europeiske vitenskapsakademiets utvalg for unge forskere. I 2010 ble han oppnevnt i statsråd som medlem av Inkluderingsutvalget, hvor han var leder for dialogarbeidet. I 2014 var han medlem av Forsvarsdepartementets uavhengige ekspertgruppe om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. 

Toje er en uttalt tilhenger av nasjonalstaten fri markedsøkonomi og kulturkonservatisme. I 2006 skapte Toje debatt ved å advare mot multikulturalisme som samfunnskontrakt. I 2017 vakte han debatt gjennom å ta dissens i det regjeringsoppnevnte Brochmann-Utvalg om langsiktige konsekvenser av høy innvandring ved å hevde at fortsatt høy innvandring vil føre til at etniske nordmenn kommer i mindretall og at dette vil få en dramatisk effekt på norsk kultur.

2010 utgav han boken The European Union as a Small Power: After the Post-Cold War. I tillegg til akademiske artikler om sikkerhetspolitikk og bistandspolitikk i fagtidsskrifter, har Toje bidratt med innlegg i blant annet Financial TimesWeekendavisenAxessBerlingskeDie Zeit og The Daily Telegraph.

I februar 2018 ble han av FrPs stortingsgruppe innstilt som kandidat til Nobel-komiteen.

FOREDRAGETS TEMA:

Fremtiden er ikke hva den en gang var

Trender i verdenspolitikken sett med norske øyne

pdfUtskriftsvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 25.09.2019 13:00
Sluttidspunkt 25.09.2019 14:30
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan