FNs klimapenel

Anders Hammer Strømman er født i Kristiansund i 1975. Han er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU i 1999 og har en doktorgrad i Industriell Økologi fra NTNU i 2005.

Hans avhandling omhandlet integrering av ulike modeller innenfor fagområdet industriell økologi. Etter fullført doktorgrad var Strømman ansatt som forsker og han er i dag professor og direktør ved Program for Industriell Økologi ved NTNU i Trondheim. Her har han ansvar for rundt 40 faste og midlertidige forskere, programmets forskningsportefølje, samt master og doktor- gradsutdanningen i Industriell Økologi ved NTNU.

Strømman forsker blant annet på miljøanalyser av energi, bioenergisystemer, transport og hvordan bruken av areal påvirker klimaet. Hans arbeid på livssyklusanalyser av elektriske kjøretøy og deres miljøpåvirkning høstet internasjonal annerkjennelse i 2012.

Hans nyere arbeid har dreid seg om integrering av metoder innenfor fagfeltet, karbonfangst og lagring, miljøanalyser av skipstransport og klimapåvirkning knyttet til utnyttelse av boreale skogressurser. Han har publisert over 80 journal artikler i blant annet Nature Climate Change og var en bidragsforfatter til FNs Klimapanel sin femte rapport.

I 2011 ble han tildelt Laudise medaljen i Industriell Økologi for hans bidrag til fagfeltet.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 31.01.2024 13:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan