Marianne Rønneberg, Spesialist i allmenmedisin, fastlege på Tingvoll. Holder på med en doktorgrad om fastlegers arbeid med pasienters historier om smertefulle og krenkende livserfaringer.

Tema: «Sammenhenger mellom livserfaringer og helse»

Marianne Rønneberg, Spesialist i allmenmedisin, fastlege på Tingvoll. Holder på med en doktorgrad om fastlegers arbeid med pasienters historier om smertefulle og krenkende livserfaringer.

For tiden holder hun også på med en doktorgrad om fastlegers arbeid med pasienters historier om smertefulle og krenkende livserfaringer.

Det er godt dokumentert at belastende og krenkende livserfaringer øker risikoen for å utvikle helseproblemer og sykdom. Vi vet at vonde barndomserfaringer har spesielt stor betydning for utvikling av sykdommer senere i livet; både fysiske og psykiske sykdommer.

Fastleger som treffer sine pasienter over tid, er i en unik posisjon til å kunne observere og utforske hvordan pasienters liv og helse påvirker hverandre.

Tema: «Sammenhenger mellom livserfaringer og helse»

I dette foredraget vil jeg gå nærmere inn på noen av studiene som viser at belastende og krenkende livserfaringer er forbundet med økt risiko for sykdom.

 Del på  
  • Starttidspunkt: 24.04.2024 13:00
  • Sted: Caroline kino- og konferansesenter, Helan