Framtida vår ligger i havet

Siri Granum Carson er professor på program for Anvendt Etikk ved NTNU. Hun forsker på bedrifters samfunnsansvar, og underviser i næringslivsetikk og forskningsetikk. Carson har skrevet flere lærebøker om etikk og bedrifters samfunnsansvar. Hun har doktorgrad i filosofi med en avhandling om menneskets handlingsfrihet.

Siri er også leder for NTNU Havrom. Som del av den tverrfaglige ledergruppen har hun utviklet et eget pilotprogram som utforsker de etiske, sosiale, historiske, estetiske og kulturelle aspektene ved havteknologi. Hun er også tilknyttet UNESCOs arbeid innen bærekraftig utvikling og har lang erfaring med å samarbeide på tvers av fagdisipliner.
Siri Granum Carson har vært leder for PhD-programmet i historie og kulturfag ved Det humanistiske fakultet ved NTNU. Hun er også prosjektleder for AFINO - et nasjonalt, virtuelt senter for ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar i Norge.

FOREDRAGETS TEMA:

Framtida vår ligger i havet.

Siri Granum Carson vil presentere det store mulighetsrommet havnæringen representerer. Vi vil også få innsyn i de mange utfordringene som skal løses når etiske krav og bærekraft blir like sentralt som økonomisk inntjening.

 

pdf Utskriftvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 23.02.2022 13:00
Sluttidspunkt 23.02.2022 14:30
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan