Hva gikk galt i Afghanistan

Robert Mood er født i 1958 i Kragerø.

Han startet sin militære karriere i 1977 ved Befalsskolen for Infanteriet. Senere gikk han Krigsskolen og Hærens stabsskole. Mood var NK for Telemark bataljon 1992–1993, og tok deretter 2 års utdannelse ved Marinekorpsets universitet i USA. Der gikk han ut som beste elev.

  • I 1999–2000 var han i Kosovo som sjef for Telemark bataljon. Han ble forfremmet til oberst og tiltrådte som sjef for Planavdelingen i Forsvarets Overkommando
  • I 2002. Han ble forfremmet til brigadier ved utnevnelsen til sjef for Hærens kampvåpen.
  • I 2005 ble han Generalinspektør for Hæren.
  • I januar 2009 ble Mood trukket ut i internasjonal tjeneste, da FNs generalsekretær Ban Kimoon utnevnte ham til sjef for UN Truce Supervision Organization (UNTSO).
  • Frem til 2011 hadde han da ansvar for observatørene på Golanhøydene og i Libanon, samt dialog med regionale politiske og militære ledere.
  • I 2012 fikk han i oppdrag å bistå Kofi Annan i hans arbeid som FNs og den Arabiske ligas spesialutsending til Syria.
  • Moods militære karriere ble avsluttet som sjef for Den norske militærmisjon i Brüssel med generalløytnants grad.
  • Han gikk av med pensjon i 2016.
  • I 2017 under landsmøtet i Norges Røde Kors, ble Robert Mood valgt til president.

Robert Mood har vært en sterk og viktig stemme i den offentlige debatt. Både om faglige militære spørsmål og politiske/samfunnsmessige. Dette har fremprovosert til dels meget kraftige reaksjoner. Både for å være illojal som embetsmann, og for å fremkalle politikerforakt. I boken «Ledelse er ingen popularitetskonkurranse» (2017), går han kraftig til rette med det han mener er unnfallenhet og dårlig ledelse i vårt politiske miljø. Han kritiserer regjeringen for mangel på etisk ryggrad i forholdet til Kina. Og at regjeringen på hjemmebane er sterkt innvandrer- og muslimkritisk, mens vi ute smisker med Saudi-Arabia, det kanskje mest islamistiske land i verden. De etiske holdninger legges til side for økonomiske interesser. Hans uttalelser som: «Jeg er mere skremt av retorikken til Sylvi Listhaug enn av Vladimir Putins Russland!», og «Jeg er mere redd for foreldre som skremmer barna sine med flyktninger og innvandrere, enn for innvandrere!», gjør ham heller ikke særlig populær i enkelte miljøer! 

FOREDRAGETS TEMA: Norge, Nato og Europa. Med sin bakgrunn fra Norge, Nato og internasjonale operasjoner i FN-regi, gir Mood en analyse av dagens sikkerhetspolitiske situasjon i vår del av verden, og trekker opp mulige utviklingstrekk.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 14.12.2022 14:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan