Nordmøres fremtidsmuligheter

Ottar Brage Guttelvik ble født 29.sept. 1953 i Kristiansund. Han er utdannet siviløkonom  ved Norges Handelshøyskole. Han har vært rådmann i Eide kommune og Fylkesrådmann i Sør Trøndelag fylke. Han var en tid statssekretær i Finansdepartementet. Siden 1999 har han vært øverste administrative leder i Møre og Romsdal fylke, i stillingen som i dag benevnes som fylkeskommunedirektør. 

Foredragets tema: "Nordmøres fremtidsmuligheter" Få kjenner det offentlige og politiske system bedre enn Ottar Brage Guttelvik. Som patriotisk Kristiansunder har han stor interesse for Nordmøre og vil i foredraget redegjøre for hvilke muligheter han ser ligge foran oss. 

pdfUtskriftvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 25.05.2022 13:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan