Russland, vår nabo i øst

Hans Wilhelm Steinfeld er født 29. mars 1951 i Bergen. 

Han ble cand.philol. i 1977 med historie som hovedfag, russisk og samfunnskunnskap. Hans Wilhelm Steinfeld begynte i 1976 som reporter i Dagsrevyen. I 1980 ble han NRKs korrespondent i Moskva, hvor han var kjent som en pågående og dyktig reporter. I 1984 til 1988 var han påny utenriksreporter i Dagsrevyen og formidlet med stor innsikt de store endringene som fant sted i Sovjetunionen. 

Gjennom Steinfelds radio- og fjernsynsreportasjer fikk det norske folk et mer nærgående innsyn i Sovjetunionen enn noen gang før. Det var Steinfeld som rapporterte da Glasnost-perioden 1989 gikk over i kommunismens sammenbrudd i Øst- Europa, med Berlinmurens fall og Tysklands gjenforening. Hans Wilhelm Steinfeld gikk direkte på topplederne og intervjuet flere ganger ikke bare Gorbatsjov, men også hans utfordrer Jeltsin og statsminister Ryskov. 

Hans Wilhelm Steinfeld rapporterte fra det nye Russland under Jeltsin helt fram til 1994. Fra 1994 var han i flere sentrale programlederroller i NRK og ble i 1996 nyhetsredaktør. I 1999 ble han stasjonert på Balkan inntil han i 2000 startet sin tredje periode som NRKs Moskva-korrespondent. Etter hjemkomst i 2003 ble han programsjef i Nyhetsredaksjonen og ledet blant annet en rekke debatter i Dagsnytt 18. I 2010 ble han for 4.gang korrespondent i Moskva hvor han ble til 2014. 

Hans Wilhelm Steinfeld har mottatt en rekke priser for sin journalistiske virksomhet. Han har gitt ut flere bøker bl.a.  «Arven etter Bresjnev» i 1982, «Istid i Moskva» i 1984 og «Tøvær i øst» i 1986.  

FOREDRAGETS TEMA:

Russland, vår nabo i øst. 

Naboforholdene mellom Norge og Russland har vært preget av betydelige forskjeller med hensyn til kultur, politikk og styresett. Ingen kan belyse bedre de store endringene i de russiske samfunnsforhold, og hvordan disse utviklingstrekk har påvirket forholdet mellom våre to land, enn Hans Wilhelm Steinfeld.   

pdfUtskriftvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 30.09.2020 13:00
Sluttidspunkt 30.09.2020 14:30