Trump og Putin

Helge Simonnes er norsk siviløkononom fra BI i 1985. Han har videre studert statsvitenskap og økonomisk administrasjon. Han tok 1. avdeling jus i Oslo 1987.

Helge Simonnes startet som journalist i Sunnmørsposten i 1972 og ble tilsatt som markedsjef i avisen Vårt Land i 1985. i perioden 1987 til 2016 var han administrerende direktør og sjefredaktør i Vårt Land. Fra 2016 har han vært spaltist i Dagsavisen.

Helge Simonnes var fra 1999 til 2002 styreleder i Norske Avisers Landsforening og Mediebedriftenes Landsforbund. Han har også vært styreleder i Norsk presseforbund og Dagsavisen.

Helge Simonnes har som forfatter gitt ut flere bøker:

  •  En Gud for de mange , 2016
  • Kampen om korset i politikken, 2019
  • Et norsk eventyr: Norsk Elbilforening i 25 år, 2020
  • Trump. Gud og kirken, 2021

Foredragets tema: «Trump og Putin, konspirasjoner og religiøs retorikk». I foredraget belyses noen likhetsstrekk mellom to maktmennesker i politikken. Foredragsholderen har i flere publiserte artikler sett nærmere på hvordan Trump bevisst har brukt religiøs retorikk og konspirasjoner i forhold til amerikanske kirkesamfunn. Simonnes er i ferd med å skrive en bok om Putins forhold til den russisk-ortodokse kirke. Putins tette forhold til lederen for denne kirken, patirarken Kirll, har vakt stor oppmerksomhet, særlig etter at patriarken har offentlig støttet Putins angrep på Ukraina 24. februar 2022.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 25.01.2023 13:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan