Forsvarsstrategi i usikre tider - allianseavhengighet og egen innsats

Janne Haaland Matlaryer født i Mandal 27.april 1957.

Hun har studert historie og statsvitenskap ved universitetet i Oslo og University of Minnesota, amerikansk-europeiske forhold ved Claremont McKenna College og europeisk politikk ved European University Institute. Hun tok doktorgrad ved Oslo universitet i 1994. Matlary har også studert internasjonal bedriftsledelse ved Bedrift-søkonomisk Institutt.

Janne Matlary var forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1987- 1992 og forskningsdirektør ved Arena- Senter for europaforsking 1995-1997, og er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo fra 2001.

Matlary har særlig engasjert seg i forsvars- og sikkerhetspolitikk, herunder EU, NATO, FN, OSSE, Balkan og Kaukasus, foruten menneskerettigheter.

Janne Matlary, Krf, var statssekretær under utenriksminister Knut Wollebæk 1997-2000. Hun ble 1. vara til Stortinget etter valget i 2009. Ho meldte overgang til Høyre i 2012.

Janne Matlary er medlem av den romersk - katolske kirke og rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien. Hun har vært medlem i flere offentlige utvalg, og har skrevet en rekke fagartikler og bøker knyttet til forsvars- og sikkerhetspolitikk.

FOREDRAGETS TEMA:
Forsvarsstrategi i usikre tider – allianseavhengighet og egen innsats

Hun vil belyse nasjonal utfordringer knyttet til vår sikkerhet og selvstendighet.

pdfUtskriftsvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 26.02.2020 13:00
Sluttidspunkt 26.02.2020 14:30
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan