Geopolitikk etter Covid 19

Ulf Ingvar Sverdrup er født i 1968 i Kristiansund. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen i 1993 og tok doktorgrad i 2000 ved universitetet i Oslo. 

Han var seniorforsker ved Arena, senter for Europastudier, Universitetet i Oslo fra 2000 til 2011. Ulf Sverdrup var professor ved Handelshøyskolen BI fra 2008 til 2010. I 2012 ble han ansatt som direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.

Ulf Sverdrup står bak en rekke publikasjoner om ulike sider ved EU, europeisk integrasjon og norsk utenrikspolitikk. Før han i 2012 ble direktør ved NUPI var han sekretariatsleder for Europautredningen, NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor- Norges avtaler med EU.

FOREDRAGETS TEMA:      Geopolitikk etter Covid 19

Denne globale pandemien har store konsekvenser for alle land og for internasjonale forhold.

Norge synes å ha klart seg bra sammenlignet med mange andre land. Mange spør seg hvordan verden vil se ut når vi forhåpentligvis får lagt pandemien bak oss.

Kristiansunderen Ulf Sverdrup er direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han har forskerbakgrunn og dermed et profesjonelt, unikt utgangspunkt for å si noe om en mulig fremtid når det gjelder internasjonale forhold og samarbeid.

 pdfUtskriftsvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 29.09.2021 13:00
Sluttidspunkt 29.09.2021 14:30
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan