Nordmøre senioruniversitet avlyser alle foredrag og filmvisninger for hele sesongen høst 2020 og vår 2021.

Det er med dyp beklagelse styret har vedtatt å avlyse hele vårt program for kommende sesong.

Styret håper at vi kan ønske dere alle velkommen tilbake høsten 2021.

Havet som fremtidens ressurs

Siri Granum Carson er professor på program for Anvendt Etikk ved NTNU. Hun forsker på bedrifters samfunnsansvar, og underviser i næringslivsetikk og forskningsetikk. Carson har skrevet flere lærebøker om etikk og bedrifters samfunnsansvar. Hun har doktorgrad i filosofi med en avhandling om menneskets handlingsfrihet.
Siri er også leder for NTNU Havrom. Som del av den tverrfaglige ledergruppen har hun utviklet et eget pilotprogram som utforsker de etiske, sosiale, historiske, estetiske og kulturelle aspektene ved havteknologi. Hun er også tilknyttet UNESCOs arbeid innen bærekraftig utvikling og har lang erfaring med å samarbeide på tvers av fagdisipliner.
Siri Granum Carson har vært leder for PhD-programmet i historie og kulturfag ved Det humanistiske fakultet ved NTNU. Hun er også prosjektleder for AFINO - et nasjonalt, virtuelt senter for ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar i Norge.

FOREDRAGETS TEMA:

Framtida vår ligger i havet.

Siri Granum Carson vil presentere det store mulighetsrommet havnæringen representerer. Vi vil også få innsyn i de mange utfordringene som skal løses når etiske krav og bærekraft blir like sentralt som økonomisk inntjening.

pdfUtskriftvennlig versjon.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 24.02.2021 13:00
Sluttidspunkt 24.02.2021 14:30