Humor i Norge

Lasse Espelid er bergenser, og utdannet jurist. Hans virke er meget variert, både fra inn og utland.
I fire år var han tilknyttet den norske utenrikstjenesten, hvor han blant annet var stasjonert i Tyskland.
I en lang periode var han ansatt i DNB. Også her hadde han mange år i utlandet, med arbeidssted både i Asia og USA. Han har også vært generalsekretær i Normanns-Forbundet / Norwegians World Wide. Denne oppgaven kombinerte han med oppdraget som daglig leder av Norge-Amerika Foreningen.
Lasse Espelid har også en allsidig erfaring fra media. Han var freelance-medarbeider og programleder for NRK TV. Noen vil kanskje huske han fra programmet «Fleip eller    fakta»    

Hans utstrakte samarbeid med ulike nasjonaliteter og folkegrupper har gitt han grunnlag for å sette norsk historie, norske verdier og norsk identitet i perspektiv. Det gjelder selvfølgelig også norsk humor og lynne.

FOREDRAGETS TEMA:

Humor i Norge.

I tillegg til humørfylte eksempler, vil Lasse Espelid også vise typiske utviklingstrekk. Et historisk tilbakeblikk setter "dagens humor" i perspektiv. Foredraget er basert på en audiovisuell form, med lysbilder og tekst på skjerm, kombinert med noen musikalske innslag.

pdfUtskriftvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 26.05.2021 13:00
Sluttidspunkt 26.05.2021 14:30