Hva er grunnlaget for Donald Trumps popularitet i USA?

Geir Lundestad født 17. januar 1945 Sulitjelma, og vokste opp i Bodø. Han er en norsk historiker som særlig har forsket på den kalde krigens historie. Han var direktør for Det norske Nobelinstitutt fra 1990 til 2014, og samtidig sekretær for Nobelkomiteen.

Hans fagområde er nyere historie med vekt på USAs forhold til Vest- Europa under den kalde krigen. Lundestad er sannsynligvis mest kjent for «empire by invitation» (imperium gjennom invitasjon), hans forklaringsteori på hvordan Europa fikk, i utgangspunktet skeptiske,

USA til å knytte seg sterkt og forpliktende til forsvaret av Vest- Europa mot Sovjetunionen under den kalde krigen.

pdfUtskrifrvennlig versjon

Lundestad ble cand. philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1970; tema for hovedoppgaven var norsk-tyske relasjoner etter andre verdenskrig.
I 1976 tok Lundestad doktorgrad i historie ved Universitetet i Tromsø. Lundestad var ansatt ved Universitetet i Tromsø fra 1974 som universitetslektor i historie, professor i amerikakunnskap (1979–88), professor i historie (1988-90). Han har også deltatt i forskningsprosjekt ved Harvard University (1978-79, 1983) og the Woodrow Wilson Center (1988-1989).

Lundestad utgav i 1985 en lærebok i internasjonal politisk historie etter 1945, Øst, vest, nord, sør. Boka er ny revidert utgave ca. hvert femte år og er utkommet på flere språk, som svensk, russisk, kinesisk. Den engelske utgaven er den mest solgte og er særlig populær ved læresteder i Canada.

I en økseulykke i barndommen mistet Lundestad to fingre på høyre hånd.

Lundestad er kommandør av St. Olavs Orden (2008). I 2009 ble han utnevnt til årets Oslo-ambassadør av VisitOslo og Markedsføringsforeningen i Oslo for hans innsats for å sette Oslo på kartet.

Lundestads mest betydningsfulle bøker er:

«The American Non-Policy Towards Eastern Europe 1943-1947 (1975)», «America, Scandinavia and the Cold War 1945-1949 (1980)», «Øst, vest, nord, sør : hovedlinjer i internasjonal politikk siden 1945 (revidert fire ganger 1985–2005)», «"Empire" by integration: the United States and European integration 1945-1997 (1998)».

FOREDRAGETS TEMA:
Hva er grunnlaget for Donald Trumps popularitet i USA?

I Norge gjøres det stort sett narr av Donald Trump og mange, også blant historikerne, forklarer Trump ut fra norske verdier. Enhver amerikansk politiker må forklares ut fra amerikanske verdier og kultur. Det gjelder i høyeste grad også Donald Trump.

pdfUtskriftvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 25.11.2020 13:00
Sluttidspunkt 25.11.2020 14:30