Når hjertet slår i utakt

Eivind Solheim er født i 1977 og oppvokst i Hønefoss. Han er utdannet cand. med. fra Universitetet i Bergen 2002. Ble Ph.d. doktorgrad med en avhandling om hjerteflimmer 2011 og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer i 2014. Lederutdannelse fra UiB.

Han har jobbet på Haukeland Universitetssykehus siden 2004, fra 2012 som overlege på Arytmisenteret på Hjerteavdelingen.

Tidligere mange verv i Legeforeningen. Siden 2020 har han også vært assisterende avdelingsdirektør og avdelingsoverlege på Hjerteavdelingen. Han deltar i over 30 internasjonale forskningsartikler, og underviser på Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet.

Foredragets tema: «Når hjertet slår i utakt»

Vi har alle et hjerte, og hjertesykdommer er noe svært mange får en erfaring med i løpet av livet; enten som pasient eller pårørende.

I avisene leser vi stadig om risiko for den ene eller andre sykdommen, om hva vi skal kjenne etter, eller hva vi skal gjøre for å prøve å unngå den.

I denne forelesningen vil vi bli bedre kjent med hjertet, både funksjon, undersøkelser, medisiner og behandlingsmuligheter. I tillegg skal vi se på hva vi best kan gjøre for å unngå sykdom. Kanskje blir det også tatt livet av noen myter?

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 29.05.2024 13:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan