Nordmøre senioruniversitet avlyser alle foredrag og filmvisninger for hele sesongen høst 2020 og vår 2021.

Det er med dyp beklagelse styret har vedtatt å avlyse hele vårt program for kommende sesong.

Styret håper at vi kan ønske dere alle velkommen tilbake høsten 2021.

Nordlyset

Pål Ording-Lie Brekke er født 23. mai 1961 i Oslo og vokste opp i Arendal.
Pål Brekke har bakgrunn som solfysikker ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk, der han i 1993 tok sin doktorgradsavhandling. Fagfelt var observasjoner og tolkning av solens ultrafiolette spektrum og har benyttet data fra både Spacelab 2 på romferge Challenger og fra ulike rakett- og satellitt-instrumenter. Han var en sentral del av den norske deltagelsen i solsatellitten SOHO (Solar end Helios-pheric Observatory), et samarbeidsprosjekt mellom ESA og NASA. Fra 1995 til 1999 var han en del av operasjonsteamet til SOHO ved NASA Goddard Space Flight Center i USA.
I perioden 1999-2004 arbeidet Brekke for den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agency). Han var ansatt som nestleder for SOHO-prosjektet – et av historiens mest vellykkede romprosjekter. 

Han var stasjonert ved SOHO kontrollsenteret på NASAs Goddard Space Flight Center like utenfor Washington D.C. Flyttet tilbake til Norge i 2004 og er nå ansatt ved Norsk romsenter som seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon. Av andre roller kan nevnes:
2004 - : Fagsjef romforskning ved Norsk romsenter 
2009 – : Ekstern styrerepresentant ved Universitetet i Tromsø
2012 – : Amanuensis II ved Universitetssenteret på Svalbard

Brekke har publisert mer enn 40 vitenskapelige publikasjoner om Solen og Sol-Jord vekselvirkning. Han har bidratt til popularisering av romforskning gjennom flere artik-ler og utallige foredrag i inn og utland. Han brukes ofte i nyhetsmedier og populær-vitenskapelige programmer på radio og TV og er sitert en rekke ganger i store inter-nasjonale nyhetsmedier (som CNN, USA Today, BBC, Der Spiegel etc.).

Pål Brekke nyter stor internasjonal anerkjennelse og mottatt flere utmerkelser.*  Et Fulbright stipend i 1994
*  ESAs Exceptional Achievement Award i 2002
*  International Academy of Astronautics (IAA)´s The Laural Team Achievement    
    Award i 2003.
Vår foredragsholder har en betydelig produksjon av anerkjente bøker innen sitt fagfelt.

FOREDRAGETS TEMA:

Nordlyset

Pål Brekke vil i sitt foredrag si oss hva fenomenet nordlys er. Den historisk forskningen av Nordlyset og hvor står forskningen i dag.

pdfUtskriftvennlig versjon

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 28.10.2020 13:00
Sluttidspunkt 28.10.2020 14:30