Medlemstur til Skottland 28. april–5. mai 2022

Du skal ikke sende påmeldingen til Nordmøre Senioruniversitet, men bruke lenken nedenfor. Den vil lede deg inn i et «lukket system» til vår operatør, Peer Gynt Tours AS og direkte til vår tur og påmelding.

Dersom det er noen som ikke har mulighet til å benytte seg av internett, kan påmelding skje hos Peer Gynt AS pr. tlf.: 71 57 04 50.

Ved påmelding skal du som tidligere opplyse om følgende: Fullt navn slik det står i passet(meget viktig), adresse, e-postadresse og mobilnummer. Husk også fullt navn på eventuelle medfølgende, eller andre, som du melder på!

Framgangsmåte ved påmelding:

  1. Trykk på lenken nedenfor.
  2. Du kommer direkte inn på vår tur.
  3. Derfra blir du nå ledet fram til fullføring av bestillingen.

Lenke for påmelding til Nordmøre Senioruniversitets tur til Skottland: https://www.peergynt.com/bookingskritt-2?ps=90NordmoreSenioruniversitet5252&ppassword=1234

pdfBrosjyre for medlemstur Nordmøre Senioruniversitet 28. april 20221.26 MB

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 28.04.2022
Sluttidspunkt 05.05.2022