Ren idrett, skittent spill

Linda Hofstad Helleland er født 26.08.77 i Klæbu. Linda Hofstad Helleland har gjennomført studier i medievitenskap, statsvitenskap og sosiologi ved NTNU og statsvitenskap ved Høgskolen i Molde.

Siden 2001 har Linda Hofstad Helleland vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag. Fra 2015 til 2018 var hun kulturminister inntil hun overtok stillingen som Likestillingsminister, en posisjon hun forlot i 2019.

Fra 2017 til 2019 var Linda Hofstad Helleland visepresident i World Anti-Doping Agency, WADA. Etter denne perioden skrev hun boken «Ren idrett, skittent spill».

Foredragets tema: «Ren idrett, skittent spill» gir et sjeldent innblikk i en verden få kjenner til. I senere tid har det stadig kommet fram nye opplysninger om doping, svarte penger, korrupsjon og lukkede prosesser, langt utenfor demokratisk kontroll og innsyn. Denne forfatteren har erfaring og innsikt det er verdt å lytte til.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 29.03.2023 14:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan