Sammenhenger mellom livserfaringer og helse

Det er godt dokumentert at belastende og krenkende livserfaringer øker risikoen for å utvikle helseproblemer og sykdom. Vi vet at vonde barndomserfaringer har spesielt stor betydning for utvikling av sykdommer senere i livet; både fysiske og psykiske sykdommer.

Fastleger som treffer sine pasienter over tid, er i en unik posisjon til å kunne observere og utforske hvordan pasienters liv og helse påvirker hverandre. I dette foredraget vil jeg gå nærmere inn på noen av studiene som viser at belastende og krenkende livserfaringer er forbundet med økt risiko for sykdom. Jeg vil også presentere funn fra egen forskning på hvordan fastleger reflekterer rundt disse sammenhengene og hvilke faktorer som hindrer eller fremmer fastleger arbeid med pasienters historier om belastende og krenkende livserfaringer.

Arrangementsdetaljer

Starttidspunkt 26.04.2023 13:00
Sted
Caroline kino- og konferansesenter, Helan
Konsul Knudtzons gate 4, 6509 Kristiansund, Norge
Caroline kino- og konferansesenter, Helan