Hvem kan bli medlem i Nordmøre Senioruniversitet?
Alle kan bli medlem, det er ingen aldersbegrensning.

Hva inngår i et medlemskap?
Åtte foredrag, ett i hver måned fra september til mai.
Filmfremvisning av seks utvalgte filmer av god gammel årgang. En film i hver måned fra september til mars. – bare for medlemmer.
Delta på en dagstur om høsten og en utenlandstur.
Alle våre arrangementer har et sosialt samvær inkludert kaffe og kaker.

Hva koster et medlemskap?
Medlemskap koster kr 400,– pr. år – fra 1. juli til 30. juni
Film koster kr 100,– pr. gang.
Foredrag for ikke medlem koster kr 150,– pr. gang.

Reiser, hver reise er priset etter reisens innhold.

Hvordan betales medlemskapet?
Til vår bankkonto 3930.02.04477

Når du har betaler medlemskapet til vår bankkonto vil du få medlemskortet ditt
sendt til din e-mail adresse. Medlemskortet er i samme format som før. Klipp ut
medlemskortet eller ta bilde med mobiltelefonen.

Medlemskap kan også tegnes ved oppmøte på foredrag eller filmvisning. 
Det er kontant betaling. (Vi har ikke betalingsautomat)
Vips kan også benyttes.

 Del på