Reiseprogram

Reiser høst 2021- vår 2022

All usikkerhet omkring pandemien, gjeldende reiseråd og restriksjoner, gjør det vanskelig å planlegge reiser – både innen- og utenlands. Vi vurderer situasjonen fortløpende for flere alternativer, men sikkerheten går foran alt. Så snart vi, i samråd med våre operatører, finner det forsvarlig, setter vi igang! Skottlandsturen er fremdeles aktuell.

Sigfred Dyrnes
Leder reisegruppen

Det finnes ingen arrangement i denne kategorien