Liv Astrid Sverdrup er født i Kristiansund og er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Siden 2020 er Sverdrup direktør i Norges Verdensarv. Sverdrup har tidligere vært utstillingssjef ved Nobels Fredssenter og har erfaring fra norsk offentlig forvaltning som seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet. Ved Fridtjof Nansens institutt arbeidet Sverdrup med bærekraftig utvikling og sikkerhetspolitikk.

Foredragets tema: «Vår verdensarv»

Verdensarven er vår felles historie. Det er historien om hvor vi kommer fra, hvem vi var og hvem vi er. I foredraget «Vår verdensarv» inviterer vi deg til å bli bedre kjent med de åtte norske verdensarvområdene. Du får også høre mer om hva verdensarv er og hvordan ideen om en felles verdensarv ble til, og du får et innblikk i andre verdensarvområder i verden.

 Liv Astrid Sverdrup er født 4. august 1966, oppvokst på Innlandet i Kristiansund og er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Siden 2020 er Sverdrup direktør i Norges Verdensarv – en medlemsorganisasjon for kommuner, fylker, og ulike organisasjoner og museer som til daglig forvalter den norske verdensarven.

Sverdrup har tidligere vært utstillingssjef ved Nobels Fredssenter i en årrekke. Hun har også allsidig erfaring fra norsk offentlig forvaltning som seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet hvor hun bla jobbet med Nordområdene, Svalbard og Kystvakten.

Som forsker ved Fridtjof Nansens institutt arbeidet Sverdrup med bærekraftig utvikling og sikkerhetspolitikk. Sverdrup sitter i dag i styret for Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og den nordiske verdensarvorganisasjonen Nordic World Heritage Association.

 Tema: «Vår verdensarv»

Verdensarven er vår felles historie. Det er historien om hvor vi kommer fra, hvem vi var og hvem vi er. I foredraget «Vår verdensarv» inviterer vi deg til å bli bedre kjent med de åtte norske verdensarvområdene.

Disse er Urnes stavkirke, Bryggen i Bergen, Røros Bergstad og Circumferencen, Bergkunsten i Alta, Vegaøyan, Struves Meridianbue og Rjukan – Notodden industriarv. Du får også høre mer om hva verdensarv er og hvordan ideen om en felles verdensarv ble til, og du får et innblikk i andre verdensarvområder i verden.

Verdensarven tilhører oss alle, i dag, og i fremtiden. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur og kommunikasjon (UNESCO), sier at verdensarven er «uvurderlige og uerstattelige goder, ikke bare for den enkelte nasjonen, men for hele menneskeheten».

Verdensarvkonvensjonen regnes som den viktigste internasjonale avtalen for vern og bevaring av kultur- og naturarv, og i dag har nesten alle land sluttet seg til avtalen. I fjor fylte Verdensarvkonvensjon 50 år og vi ser også inn i fremtiden – og spør: Hvordan utfordres verdensarven?

 Del på  
  • Starttidspunkt: 29.11.2023 13:00
  • Sted: Caroline kino- og konferansesenter, Helan