Anders Hammer Strømman Sivilingeniør i maskinteknikk samt doktorgrad i Industriell Økologi fra NTNU. Han var bidragsforfatter til FNs Klimapanel sin femte rapport.

Tema: «FNs KLIMAPANEL»
Hvem er de, hva har de fått gjennom og hvilke utfordringer står de overfor.

Anders Hammer Strømman er født i Kristiansund i 1975. Han er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU i 1999 og har en doktorgrad i Industriell Økologi fra NTNU i 2005.

Hans avhandling omhandlet integrering av ulike modeller innenfor fagområdet industriell økologi. Etter fullført doktorgrad var Strømman ansatt som forsker og han er i dag professor og direktør ved Program for Industriell Økologi ved NTNU i Trondheim. Her har han ansvar for rundt 40 faste og midlertidige forskere, programmets forskningsportefølje, samt master og doktor- gradsutdanningen i Industriell Økologi ved NTNU.

Strømman forsker blant annet på miljøanalyser av energi, bioenergisystemer, transport og hvordan bruken av areal påvirker klimaet. Hans arbeid på livssyklusanalyser av elektriske kjøretøy og deres miljøpåvirkning høstet internasjonal annerkjennelse i 2012.

Hans nyere arbeid har dreid seg om integrering av metoder innenfor fagfeltet, karbonfangst og lagring, miljøanalyser av skipstransport og klimapåvirkning knyttet til utnyttelse av boreale skogressurser. Han har publisert over 80 journal artikler i blant annet Nature Climate Change og var en bidragsforfatter til FNs Klimapanel sin femte rapport.

I 2011 ble han tildelt Laudise medaljen i Industriell Økologi for hans bidrag til fagfeltet.

 Del på  
  • Starttidspunkt: 31.01.2024 13:00
  • Sted: Caroline kino- og konferansesenter, Helan