images/com_eventbooking/Pål_F._Lader.png#joomlaImage://local-images/com_eventbooking/Pål_F._Lader.png?width=236&height=286

Pål Furseth Lader er professor hos Norges naturvitenskapelige universitet , NTNU. Jobber med forskning innen fiskeoppdrett og riktig utnyttelse av havet.

Tema: «Flytende havbrukskonstruksjoner – oppførsel i bølger og strøm»

Lader er født i Kristiansund i 1969, og er utdannet sivilingeniør (NTH, 1993) og dr. ing innen marin teknikk (NTNU, 2002). Fra 1999 til 2018 arbeidet han som forsker ved SINTEF Fiskeri og havbruk, og fra 2018 har han vært professor i havbrukskonstruksjoner ved Institutt for marin teknikk på NTNU. 

Pål Furset Lader er født i Kristiansund i 1969, og er utdannet sivilingeiør på NTH. Han er dr.ing. innen marin teknikk (NTNU 2002). Fra 1999 og til 2018 arbeidet han som forsker ved SINTEF Fiskeri og Havbruk, og fra 2018 har han vært professor i havbrukskonstruksjoner ved Institutt for marin teknikk på NTNU.

Dette er et viktig område for fremtidens matproduksjon fra havet. Lader har skrevet mange artikler rundt dette og enkelte er så spennende lesning om alternativer rundt oppdrett at en skulle tro det var sience fiction.

Pål Furset Lader bor på Lade i Trondheim. Han har 5 barn og to barnebarn.

 Del på  
  • Starttidspunkt: 30.04.2025 13:00
  • Sted: Caroline kino- og konferansesenter, Helan