Berit Reiss-Andersen født 1. 1. juli 1954. Opprinnelig fra Nesodden. Hun er en norsk advokat med møterett for Høyesterett og er nylig avgått leder for Den Norske Nobelkomite. Hun har en meget fyldig CV, bl.a. vært statssekretær og leder av Den norske Advokatforening.

Jeg vil fortelle om hvordan fredsprisen ble til og vilkårene for å tildele fredsprisen. Testamentet som innstiftet prisen, var i seg selv kontroversielt..

Berit Reiss-Andersen født 1. 1. juli 1954. Opprinnelig fra Nesodden. Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1981. Reiss-Andersen er partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA, og fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun bistår også både nasjonale og internasjonale selskaper med forretningsjuridiske tjenester og rådgivning. Hennes CV inneholder en hel rekke tillitsverv, fra styremedlem i Kirkens Bymisjon og Svalbard Samfunnsdrift, til Straffelovsrådet og delegat til Council of the Bars and Law Societies of the European Union! Hun var statssekretær Torbjørn Jaglands regjering 1996-97, men sluttet da Gerd Liv Valla tok over ministerposten. Hun støttet siden Ingunn Yssen i konflikten med Valla. Ble medlem av Nobelkomiteen i 2012, og overtok som leder i 2017. Da hun gikk av, hadde hun sittet i Nobelkomiteen i 12 år. Fra 2014 er hun også styremedlem i Nobelstiftelsen, som forvalter formuen etter Alfred Nobel.     

Berit Reiss-Andersen har gitt ut 2 kriminalromaner sammen med tidl. justisminister Anne Holt: 

  • Løvens gap – kriminalroman (1997
  • Uten ekko – kriminalroman (2000

Aldri tidligere har en advokat vært medlem av Nobelkomiteen. Politikere med en juristutdanning har sittet der, men ingen praktiserende advokater. Det er litt rart, fordi Alfred Nobels alternativ til krig og konflikt var rettslige løsninger, forhandlinger og institusjoner som skulle skape fred. Fredsavtaler er også rettslige dokumenter. Så det rettslige blikket er et ganske viktig supplement, like viktig som det politiske blikket, sier Reiss-Andersen. 

Foredragets tema: «Nobels fredspris -

125 år med fred og ufred»

Berit Reisas-Andersen vil fortelle om hvordan fredsprisen ble til og vilkårene for å tildele fredsprisen. Testamentet som innstiftet prisen, var i seg selv kontroversielt. Prisene har vakt både jubel og kritikk, og har høstet både fred og ufred. Det blir gjennomgått en rekke eksempler fra den første fredsprisen i 1901 og frem til i dag. 

 Del på  
  • Starttidspunkt: 30.10.2024 13:00
  • Sted: Caroline kino- og konferansesenter, Helan