Karsten Alnæs er født i Hønefoss 1938. Oppvokst på Kampen i Oslo. Norsk forfatter og skribent, er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk fra Universitetet i Oslo

Foredragets tema: «Stjernespill og stjernegutter»

Foredraget er ledsaget av bilder og tar utgangspunkt i den stjernesangen som var levende i Norge på 1800-tallet. I Kristiansund vil jeg selvsagt fortelle om den lokale tradisjonen.  Det er jo en folkelig variant av juleevangeliet, som ble motarbeidet av kirke og myndigheter.

Karsten Alnæs er født i Hønefoss 1938. Oppvokst på Kampen i Oslo. Norsk forfatter og skribent, er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk fra Universitetet i Oslo. Karsten Alnæs debuterte i 1975 med novellesamlingen "Veps". Alnæs har arbeidet som lektor i den videregående skole, og har også undervist ved Journalisthøyskolen. Fra 1985 til 1987 var han formann i Den norske Forfatterforening, og i 1999 påtok han seg igjen dette ledervervet. Fra 1987 til 1991 arbeidet han som kulturredaktør i Dagbladet. Etter debuten har han skrevet en hel rekke romaner, en barnebok, flere fagbøker og 2 mektige historieverk, «Historien om Norge» i 5 bind og «Historien om Europa» i 4 bind. I 2003 var han programleder i NRK for programserien «Historien om Norge. Han har mottatt mange priser for sitt forfatterskap:

  Foredragets tema: «Stjernespill og stjernegutter»

Høsten 2023 ga Karsten Alnæs ut boka «De hellige tre konger/ fra Betlehem til norskekysten», som tar utgangspunkt i fortellingen i Matteus-evangeliet om de vise menn som kom til Betlehem og kastet seg ned for det nyfødte barnet for å tilbe det. Samtidig brakte de det gaver som gull, røkelse og myrra. Alnæs forteller hvordan historien utviklet seg gjennom århundrene. De vise menn ble til tre, snart opptrådte de som konger, som hyllet den nyfødte kongen. De fikk navn og kom fra steder i Europa, Asia og Afrika, og en av dem ble mørk i huden. De spilte en sentral rolle i feiringen av julen, og prestene begynte å fremføre et skuespill om fødselen i stallen. Det fant først sted i kirken, men flyttet så ut på kirkebakken, og spredte seg fra land til land over hele Europa. Foredraget er ledsaget av bilder og tar utgangspunkt i den stjernesangen som var levende i Norge på 1800-tallet. 

Alnæs skriver: «I Kristiansund vil jeg selvsagt fortelle om den lokale tradisjonen. Jeg intervjuet selv to tidligere stjernegutter i 1987 og laget en reportasje om dette i Dagbladet, en av dem, Gunnar Warhol, lærte meg noen av sangene, og jeg fikk dem repetert gjennom et opptak som lektor Bjørn Anmarkrud gjorde i 1988. Jeg vil synge noen av dem i foredraget, og ellers gjøre greie for Kristiansunds-tradisjonen, sammen- lignet med andre tradisjoner». 

 Del på  
  • Starttidspunkt: 27.11.2024 13:00
  • Sted: Caroline kino- og konferansesenter, Helan