Atle Ottesen Søvik er professor på MF vitenskapelig høyskole, og har de siste 6 årene hatt kunstig intelligens, etikk og menneskesyn som hovedfelt for sin forskning og undervisning. 

Foredragets tema: «Bør vi frykte utviklingen av kunstig intelligens?»

Professor Atle O. Søvik gir i dette foredraget en oversikt over sentrale argumenter for og mot at kunstig intelligens er en trussel mot menneskeheten.

Atle Ottesen Søvik er professor på MF vitenskapelig høyskole, og har de siste 6 årene hatt kunstig intelligens, etikk og menneskesyn som hovedfelt for sin forskning og undervisning. Han leder forskningsgruppen TechPhil, og har publisert diverse artikler og bøker om emnet.

Han er født 28.04.1977. Han tok hovedfag i kristendoms-kunnskap ved Det teologiske menighetsfakultetet i 2002.

Han var doktorgradsstipendiat samme sted i perioden 2005-2009 og disputerte i 2009 med avhandlingen

»The Problem of Evil and the Power og God».

Søvik’s hovedfelt er religionsfilosofi, og han har særlig jobbet med temaer som det ondes problem, fri vilje,       Guds eksistens, apologetikk (trosforsvar), sannhet og bibelforståelse og forholdet

mellom teologi og naturvitenskap.

Foredragets tema: «Bør vi frykte utviklingen av kunstig intelligens?»

Stadig flere advarer om at kunstig intelligens i nær fremtid vil utgjøre en trussel mot menneskeheten, mens andre avfeier det som helt urealistisk. Professor Atle O. Søvik gir i dette foredraget en oversikt over sentrale argumenter for og mot at kunstig intelligens er en trussel mot menneskeheten. 

 Del på  
  • Starttidspunkt: 26.02.2025 13:00
  • Sted: Caroline kino- og konferansesenter, Helan